41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom

Számlanyitás

Csatlakozzon E-Fast Service ® bankszámlájának online megnyitásával vagy valamelyik fiókunkban. Kezelje pénzügyi helyzetét és tevékenységét szakértőink tanácsainak igénybevételével.

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket

Definíciók

Ügyfél: minden olyan szakmai vagy természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyv következő cikkelyei értelmében alkalmas, illetve jogi személy, aki az oldalt jelen általános feltételek szerint látogatja.
Előnyök és szolgáltatások: e-fastservice.com a következőket nyújtja Ügyfeleinek:

Tartalom: A Webhelyen található információ összes alkotóeleme, különösen a szövegek – képek – videók.

Ügyfélinformáció: A továbbiakban: „Információ”, amely megfelel minden olyan személyes adatnak, amelyet a E-Fast Service ® valószínűleg tárol az Ön fiókja kezelése, az ügyfél kezelése és az elemzési célok érdekében. és statisztikai célokra.

Felhasználó: Internet-felhasználó csatlakozik a fent megnevezett webhely használatával.

Személyes információ: „Információ, amely bármilyen formában, közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi azon természetes személyek azonosítását, akikre vonatkozik”.

A „személyes adat”, „érintett”, „alvállalkozó” és „érzékeny adat” kifejezések jelentése az Általános adatvédelmi rendeletben (RGPD: 2016-679. sz.) meghatározott.

1. A weboldal bemutatása.

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. számú törvény 6. cikke értelmében a webhely e-fastservice.com felhasználói tájékoztatást kapnak a különböző érdekelt felek személyazonosságáról a végrehajtás és a nyomon követés keretében:

Tulajdonos: E-Fast Service ® – 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom
Kiadókezelő: e-fast service Ltd.
Webmester: e-fast service Ltd.
Adatvédelmi tisztviselő: contact@e-fastservice.com

2. Az oldal használatának általános feltételei és a kínált szolgáltatások.

A Webhely szellemi alkotás, amelyet a Szellemi Tulajdon Szabályzata és a vonatkozó nemzetközi szabályozások védenek. Az Ügyfél semmilyen módon nem használhatja újra, nem ruházhatja át vagy nem hasznosíthatja saját számlájára az Oldal elemeit vagy műveit vagy azok egy részét.

A webhely E-Fast Service ® használata az alábbiakban ismertetett általános használati feltételek teljes körű elfogadását jelenti. Ezek a felhasználási feltételek bármikor módosíthatók vagy kiegészíthetők, ezért a webhely E-Fast Service ® felhasználói rendszeresen tájékozódjanak róluk.

Ez a webhely általában bármikor elérhető a felhasználók számára. A műszaki karbantartás miatti megszakításról azonban a E-Fast Service ® dönthet, és igyekszik kommunikálni a felhasználókkal a beavatkozás dátumai és időpontja előtt. A jogi közlemények bármikor módosíthatók, mindazonáltal kötelező érvényűek a felhasználóra nézve, aki a lehető leggyakrabban hivatkozik rájuk, hogy megismerje azokat.

3. A nyújtott szolgáltatások leírása.

A webhely E-Fast Service ® célja, hogy információkat nyújtson a vállalat összes tevékenységéről. E-Fast Service ® arra törekszik, hogy a lehető legpontosabb információkat nyújtson. Mindazonáltal nem tehető felelőssé a frissítés hiányosságaiért, pontatlanságaiért és hiányosságaiért, akár saját maga, akár az információkat átadó harmadik fél partnerei miatt.

A webhelyen E-Fast Service ® feltüntetett összes információ csak tájékoztató jellegű, és változhat. Ezenkívül a webhelyen E-Fast Service ® található információk nem teljes körűek. Az online megjelenésük óta végrehajtott módosítások jogát fenntartjuk.

4. A műszaki adatokra vonatkozó szerződéses korlátozások.

A webhely JavaScript technológiát használ. Az oldal használatával kapcsolatos anyagi károkért a weboldal felelősséget nem vállal. Ezen túlmenően, az oldal használója beleegyezik abba, hogy az oldalt a legújabb, vírusmentes eszközökkel és frissített legújabb generációs böngészővel éri el. A webhelyet E-Fast Service ® egy szolgáltató üzemelteti az Európai Unió területén az Általános Adatvédelmi Szabályzat (RGPD: n° 2016-679) rendelkezéseinek megfelelően.

A cél olyan szolgáltatás nyújtása, amely a legjobb hozzáférhetőséget biztosítja. A házigazda a nap 24 órájában, az év minden napján biztosítja szolgáltatásának folyamatosságát. Mindazonáltal fenntartja magának a jogot, hogy a lehető legrövidebb időre megszakítsa a hosting szolgáltatást, különösen karbantartás, infrastruktúrájának fejlesztése, infrastruktúráinak meghibásodása, vagy ha a Szolgáltatások és Szolgáltatások rendellenesnek ítélt forgalmat generálnak.

E-Fast Service ® és a gazdagép nem tehető felelőssé az internethálózat, a telefonvonalak vagy a számítógépes és telefonkészülékek meghibásodása esetén, amelyek különösen a szerverhez való hozzáférést megakadályozó hálózati torlódásokhoz kapcsolódnak.

5. Szellemi tulajdon és hamisítványok.

E-Fast Service ® a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, és birtokolja a webhelyen elérhető összes elem, különösen a szövegek, képek, grafikák, logók, videók, ikonok és hangok használati jogait. A webhely elemeinek vagy azok egy részének bármilyen sokszorosítása, megjelenítése, módosítása, közzététele, adaptálása, bármilyen eszközről vagy eljárásról is legyen szó, tilos, kivéve a E-Fast Service ® előzetes írásbeli engedélyével.

A webhely vagy az abban található elemek bármely jogosulatlan használata jogsértésnek minősül, és a Szellemi Tulajdonról szóló kódex L.335-2. cikkének és az azt követő cikkek rendelkezéseinek megfelelően büntetőeljárás indul.

6. A felelősség korlátozása.

E-Fast Service ® a webhely kiadójaként működik. E-Fast Service ® felelős az általa közzétett Tartalom minőségéért és valódiságáért.

E-Fast Service ® nem tehető felelőssé a felhasználó berendezésében a webhely E-Fast Service ® elérésekor okozott közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek vagy a 4. pontban megjelölt előírásoknak nem megfelelő berendezés használatából erednek, vagy hiba vagy inkompatibilitás megjelenése.

A

E-Fast Service ® nem tehető felelőssé a webhely e-fastservice.com használatából eredő következményes károkért (például piacvesztés vagy lehetőségvesztés). A felhasználók rendelkezésére állnak az interaktív terek (a kapcsolati térben kérdések feltevésének lehetősége). e-fastservice.com fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül töröljön minden olyan ezen a területen közzétett tartalmat, amely sértené az Európai Unió hatályos jogszabályait, különös tekintettel az adatvédelemre vonatkozó rendelkezésekre. Adott esetben e-fastservice.com fenntartja a jogot a felhasználó polgári és/vagy büntetőjogi felelősségének megkérdőjelezésére, különösen rasszista, sértő, rágalmazó vagy pornográf üzenet esetén, függetlenül a használt médiától. (szöveg,

7. Személyes adatok kezelése.

Az Ügyfél tájékoztatást kap a marketingkommunikációra vonatkozó szabályozásról, a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló 2014. június 21-i törvényről, a 2004. augusztus 6-i adatvédelmi törvényről, valamint az Általános Adatvédelmi Szabályzatról (RGPD: No. 2016-679).

7.1 A személyes adatok gyűjtéséért felelős személyek

A Felhasználó személyes fiókjának létrehozása és a webhelyen való navigáció során gyűjtött Személyes adatok esetében a Személyes adatok feldolgozásáért felelős személy: E-Fast Service ®.

Az általa gyűjtött adatok feldolgozásáért felelősként e-fastservice.com vállalja, hogy betartja a hatályos jogi rendelkezéseket. Az Ügyfél feladata különösen, hogy meghatározza adatkezelésének célját, a hozzájárulások begyűjtésétől kezdve a leendő és ügyfelei számára teljes körű tájékoztatást adjon személyes adatainak kezeléséről, valamint a kezelésekről következetes nyilvántartást vezet. valósággal. Amikor e-fastservice.com személyes adatokat dolgoz fel, e-fastservice.com minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok pontosságát és relevanciáját azon célok tekintetében, amelyekből e-fastservice.com azokat feldolgozza.

7.2 A gyűjtött adatok célja

e-fastservice.com feldolgozhatja az adatokat vagy azok egy részét:

 • az Oldalon való navigáció, valamint a felhasználó által megrendelt szolgáltatások kezelésének és nyomon követhetőségének lehetővé tétele: az Oldalhoz való kapcsolódási és használati adatok, számlázás, rendelési előzmények stb.
 • a számítógépes csalások (spamm, hackelés stb.) megelőzésére és leküzdésére: böngészéshez használt számítógépes berendezések, IP-cím, jelszó (kivonat)
 • a webhelyen való navigáció javítása érdekében: kapcsolati és használati adatok
 • opcionális elégedettségi felmérések elvégzéséhez a e-fastservice.com: e-mail címen
 • kommunikációs kampányok lebonyolítására (sms, email): telefonszám, email cím

e-fastservice.com nem forgalmazza az Ön személyes adatait, ezért csak szükségből, illetve statisztikai és elemzési célokra használjuk fel.

7.3 Hozzáférési, helyesbítési és felszólalási jog

A jelenlegi európai szabályozásnak megfelelően a e-fastservice.com felhasználói a következő jogokkal rendelkeznek:

 • hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) és helyesbítés (GDPR 16. cikk), a Felhasználói adatok frissítése, teljessége joga a személyes Felhasználói adatok zárolására vagy törlésére (GDPR 17. cikk), ha azok pontatlanok, hiányosak, félreérthetőek , elavult, vagy amelynek gyűjtése, felhasználása, kommunikációja vagy tárolása tilos
 • jog a hozzájárulás bármikor visszavonásához (GDPR 13-2c. cikk)
 • jog a Felhasználói adatok feldolgozásának korlátozásához (GDPR 18. cikk)
 • a Felhasználói adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
 • jog a Felhasználók által megadott adatok hordozhatóságához, ha ezek az adatok a hozzájárulásuk vagy szerződés alapján automatizált feldolgozás tárgyát képezik (GDPR 20. cikk)
 • joga van meghatározni a Felhasználói adatok halálát követő sorsát, és megválasztani, hogy e-fastservice.com kinek kell továbbítania (vagy nem) adatait az általa korábban megjelölt harmadik félnek.

Amint e-fastservice.com tudomást szerez egy Felhasználó haláláról, és utasítás hiányában e-fastservice.com vállalja, hogy megsemmisíti adatait, kivéve, ha azok megőrzése bizonyító erejű vagy jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

Ha a Felhasználó meg szeretné tudni, hogy e-fastservice.com hogyan használja fel személyes adatait, helyesbítését kéri, vagy tiltakozik a kezelésük ellen, a e-fastservice.com címmel írásban fordulhat a következő címen: 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom.

Ebben az esetben a Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy mely Személyes Adatait e-fastservice.com szeretné javítani, frissíteni vagy törölni, személyazonosító okmány (igazolvány vagy útlevél) másolatával pontosan azonosítva magát.

A személyes adatok törlésére irányuló kérelmekre a e-fastservice.com törvény által előírt kötelezettségek vonatkoznak, különös tekintettel a dokumentumok megőrzésére vagy archiválására.

7.4 A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának tilalma

e-fastservice.com tilos az Ügyfeleiről gyűjtött Információk feldolgozása, tárolása vagy továbbítása az Európai Unión kívüli vagy az Európai Bizottság által "alkalmatlannak" minősített országba az ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül. Mindazonáltal e-fastservice.com továbbra is szabadon választhatja meg műszaki és kereskedelmi alvállalkozóit, feltéve, hogy megfelelő garanciát vállalnak az Általános Adatvédelmi Szabályzat (RGPD: n° 2016-679) követelményei tekintetében.

e-fastservice.com vállalja, hogy minden szükséges óvintézkedést megtesz az Információ biztonságának megőrzése érdekében, és különösen azért, hogy azokat illetéktelen személyekkel ne közöljék. Ha azonban a e-fastservice.com az Ügyfél adatainak sértetlenségét vagy bizalmasságát érintő incidensre hívják fel a figyelmet, az utóbbinak a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell az Ügyfelet, és tájékoztatnia kell a megtett korrekciós intézkedésekről. Továbbá e-fastservice.com nem gyűjt semmilyen "érzékeny adatot".

A Felhasználó személyes adatait a e-fastservice.com leányvállalatai és alvállalkozói (szolgáltatók) kezelhetik, kizárólag a jelen szabályzat céljainak elérése érdekében.

A saját forrásaik korlátain belül és a fent említett célok érdekében a e-fastservice.com felhasználói adataihoz valószínűleg főként ügyfélszolgálati munkatársaink férhetnek hozzá.

8. Eseményértesítés

Bármennyire is próbálkozik, az interneten keresztüli átvitel és az elektronikus tárolás egyik módja sem teljesen biztonságos. Ezért nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot. Ha tudomásunkra jut egy biztonsági megsértés, értesítjük az érintett felhasználókat, hogy megtehessék a megfelelő lépéseket. Az incidens bejelentési eljárásaink figyelembe veszik jogi kötelezettségeinket, akár nemzeti, akár európai szinten. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ügyfeleinket teljes körűen tájékoztassuk a fiókjuk biztonságával kapcsolatos minden kérdésről, és minden olyan információt megadjunk nekik, amely ahhoz szükséges, hogy eleget tudjanak tenni saját jogszabályi jelentési kötelezettségeiknek.

A webhely felhasználóinak e-fastservice.com semmilyen személyes adatait nem teszik közzé a felhasználó tudta nélkül, nem cserélik ki, adják át, adják át vagy adják el semmilyen adathordozón harmadik feleknek. Csak a e-fastservice.com és jogai visszaváltásának hipotézise teszi lehetővé az említett információk továbbítását a leendő vásárlóhoz, akit viszont ugyanaz az adattárolási és -módosítási kötelezettség terhelne a weboldal felhasználójával szemben e-fastservice.com.

Biztonság

A személyes adatok és a személyes egészségügyi adatok biztonságának és titkosságának biztosítása érdekében a e-fastservice.com szabványos eszközökkel, például tűzfalakkal, álnevesítéssel, titkosítással és jelszavakkal védett hálózatokat használ.

A személyes adatok feldolgozása során e-fastservice.com minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megvédje azokat az elvesztés, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás vagy megsemmisítés ellen.

9. Hiperszöveg „cookie-kat” és internetes címkéket („címkéket”) tartalmaz

A webhely e-fastservice.com bizonyos számú hiperszöveges hivatkozást tartalmaz más webhelyekre, amelyek a e-fastservice.com engedélyével vannak beállítva. A e-fastservice.com azonban nem tudja ellenőrizni az így felkeresett webhelyek tartalmát, ezért nem vállal felelősséget ezért a tényért.

Hacsak nem dönt a cookie-k letiltása mellett, beleegyezik, hogy a webhely használhatja azokat. Ezeket a sütiket bármikor ingyenesen deaktiválhatja az Önnek felkínált és alább felidézett deaktiválási lehetőségekkel, tudván, hogy ez csökkentheti vagy megakadályozhatja az oldal által kínált Szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést.

9.1. COOKIE-k használata

A „cookie” egy kis információs fájl, amelyet a Felhasználó böngészője elküld, és a Felhasználó terminálján (pl. számítógép, okostelefon) tárolódik (a továbbiakban „Cookie-k”). Ez a fájl olyan információkat tartalmaz, mint a Felhasználó domain neve, a Felhasználó internet-hozzáférési szolgáltatója, a Felhasználó operációs rendszere, valamint a hozzáférés dátuma és időpontja. A cookie-k semmilyen módon nem veszélyeztetik a Felhasználó terminálját.

A

e-fastservice.com valószínűleg feldolgozza a Felhasználó webhelylátogatásával kapcsolatos információkat, például a megtekintett oldalakat, az elvégzett kereséseket. Ez az információ lehetővé teszi e-fastservice.com a Webhely tartalmának, a Felhasználó navigációjának javítását.

A navigációt és/vagy a Weboldal által kínált szolgáltatások nyújtását elősegítő cookie-k, a Felhasználó beállíthatja böngészőjét úgy, hogy eldöntse, el kívánja-e fogadni azokat, így a cookie-k rögzítésre kerülnek a terminálon, vagy éppen ellenkezőleg. , azokat szisztematikusan vagy kibocsátójuk szerint elutasítják. A Felhasználó beállíthatja böngészőszoftverét úgy is, hogy időről időre felajánlja neki a Cookie-k elfogadását vagy elutasítását, mielőtt a Cookie valószínűleg elmentésre kerülne a terminálján. e-fastservice.com tájékoztatja a Felhasználót, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a navigációs szoftverének összes funkciója nem érhető el.

Ha a Felhasználó megtagadja a Cookie-k regisztrációját termináljában vagy böngészőjében, vagy ha a Felhasználó törli az ott regisztrált sütiket, a Felhasználót tájékoztatjuk, hogy a navigációja és az Oldalon szerzett élménye korlátozott lehet. Ez akkor is előfordulhat, ha a e-fastservice.com vagy valamelyik szolgáltatója technikai kompatibilitási okokból nem tudja felismerni a terminál által használt böngésző típusát, a nyelvi és megjelenítési beállításokat, illetve azt az országot, ahonnan a terminál a jelek szerint csatlakozik. az interneten.

Adott esetben e-fastservice.com elhárít minden felelősséget a webhely romlott működéséhez és a e-fastservice.com által esetlegesen kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó következményekért, amelyek (i) abból erednek, hogy a Felhasználó megtagadja a cookie-k használatát (ii) a e-fastservice.com számára a működésükhöz szükséges Cookie-k elmentése vagy lekérdezése a Felhasználó választása miatt lehetetlen. A cookie-k és a felhasználói választások kezeléséhez az egyes böngészők konfigurációja eltérő. A böngésző súgó menüjében van leírva, amely lehetővé teszi, hogy megtudja, hogyan módosíthatja a Felhasználó a cookie-kkal kapcsolatos kívánságait.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kifejezi és módosítja kívánságát a cookie-k tekintetében. e-fastservice.com külső szolgáltatók szolgáltatásait is igénybe veheti az ebben a szakaszban leírt információk összegyűjtésére és feldolgozására.

Végül a e-fastservice.com webhelyén vagy annak mobilalkalmazásában megjelenő Twitter, Facebook, Linkedin és Google Plus közösségi hálózatok ikonjaira kattintva, és ha a Felhasználó a böngészés folytatásával elfogadta a cookie-k letétbe helyezését a Weboldalon vagy a e-fastservice.com mobilalkalmazásában a Twitter, a Facebook, a Linkedin és a Google Plus cookie-kat is elhelyezhet az Ön eszközein (számítógépen, táblagépen, mobiltelefonon).

Az ilyen típusú cookie-k csak akkor helyezkednek el a terminálokon, ha Ön beleegyezik abba, ha folytatja a böngészést a webhelyen vagy a e-fastservice.com mobilalkalmazásában. A Felhasználó ennek ellenére bármikor visszavonhatja hozzájárulását az ilyen típusú cookie elhelyezéséhez e-fastservice.com.

9.2. szakasz. INTERNETES CÍMKÉK

A e-fastservice.com időnként webjelzőket használhat, és egy olyan webelemző partneren keresztül telepítheti őket, amely esetleg egy külföldi országban található (és ezáltal kapcsolódó információkat tárolhat, beleértve a Felhasználó IP-címét is).

Ezek a címkék mind az internetes hirdetésekben, mind a webhely különböző oldalain el vannak helyezve, amelyek lehetővé teszik az internetfelhasználók számára a webhely elérését.

Ez a technológia lehetővé teszi e-fastservice.com a látogatóknak a Webhelyre adott válaszainak és tevékenységeinek hatékonyságának (például egy oldal megnyitásának és megtekintésének számát), valamint a webhely használatának értékelését. a felhasználó.

A külső szolgáltató ezen címkék használatával információkat gyűjthet a Webhely és más internetes oldalak látogatóiról, jelentéseket készíthet a webhely tevékenységéről a e-fastservice.com figyelmébe, és egyéb szolgáltatásokat nyújthat a webhely és az internet használatával kapcsolatban.

10. Az alkalmazandó jog és a joghatóság megjelölése.

A webhely e-fastservice.com használatával kapcsolatos bármely vitára a büntetőjog vonatkozik. Azon esetek kivételével, amikor a törvény ezt nem teszi lehetővé, kizárólagos joghatóságot az illetékes bíróságok biztosítanak.

Az Ön által megadott információkat kezelési és adminisztrációs célokra használjuk fel, valamint arra, hogy postai úton, telefonon, e-mailben és SMS-ben tájékoztassuk a tőlünk származó egyéb termékekről és szolgáltatásokról.

Bármikor proaktívan kezelheti preferenciáit, vagy leiratkozhat a velünk való kommunikációról. Önnek joga van hozzáférni a birtokunkban lévő adataihoz, vagy kérheti azok törlését. További részletekért tekintse meg az alábbi címen található adatvédelmi szabályzatot : Adatvédelmi irányelvek.

Partnerség és kötődés

A E-Fast Service ® partnerek széles körével dolgozunk együtt, a bankoktól, pénzátutalási ügynököktől, távközlési cégektől és mobilpénz-szolgáltatóktól kezdve egészen az olyan vállalkozásokig, amelyek jobb fizetési módot szeretnének találni szállítóiknak útközben. 'külföldi.