41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom

Tilin avaaminen

Liity E-Fast Service ® avaamalla pankkitilisi verkossa tai jossakin konttoreistamme. Hallitse taloudellista tilannettasi ja toimintaasi hyödyntämällä asiantuntijoidemme neuvoja.

Täytä alla olevat kentät

Määritelmät

Asiakas: mikä tahansa ammattihenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on siviililain seuraavien artiklojen mukaisesti pätevä, tai oikeushenkilö, joka vierailee sivustolla näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
Edut ja palvelut: e-fastservice.com tarjoaa asiakkaille:

Sisältö: Kaikki sivustolla olevien tietojen osatekijät, erityisesti tekstit – kuvat – videot.

Asiakastiedot: Jäljempänä "Tiedot", jotka vastaavat kaikkia henkilötietoja, joita E-Fast Service ® todennäköisesti säilyttää tilisi hallintaa, asiakkaan hallintaa ja analyyttisiä varten. ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä, joka muodostaa yhteyden yllä mainitun sivuston kautta.

Henkilötiedot: "Tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa suoraan tai välillisesti niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat".

Termeillä "henkilötiedot", "rekisteröity", "alihankkija" ja "arkaluonteiset tiedot" on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa (RGPD: nro 2016-679)

1. Verkkosivuston esittely.

21. kesäkuuta 2004 luottamuksesta digitaalitalouteen annetun lain nro 2004-575 6 artiklan mukaan verkkosivuston e-fastservice.com käyttäjille tiedotetaan eri sidosryhmien henkilöllisyydestä sen täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä:

Omistaja: E-Fast Service ® – 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom
Julkaisupäällikkö: e-fast service Ltd.
Verkkovastaava: e-fast service Ltd.
Tietosuojavastaava: contact@e-fastservice.com

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.

Sivusto on henkinen teos, joka on suojattu immateriaalioikeuskoodin ja sovellettavien kansainvälisten määräysten määräysten mukaisesti. Asiakas ei saa millään tavalla käyttää uudelleen, siirtää tai hyödyntää omaan lukuunsa kaikkia Sivuston elementtejä tai teoksia tai osaa niistä.

Sivuston E-Fast Service ® käyttö edellyttää alla kuvattujen yleisten käyttöehtojen täyttä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten sivuston E-Fast Service ® käyttäjiä pyydetään tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä verkkosivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. E-Fast Service ® voi kuitenkin päättää teknisestä huollosta johtuvasta keskeytyksestä, joka pyrkii viestimään käyttäjille ennen toimenpiteen päivämäärät ja kellonajat. Oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin sitovat käyttäjää, jota pyydetään tutustumaan niihin mahdollisimman usein.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Sivuston E-Fast Service ® tarkoitus on tarjota tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta. E-Fast Service ® pyrkii tarjoamaan mahdollisimman tarkkoja tietoja. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, joko itse tai kolmannet osapuolet, jotka toimittavat sille nämä tiedot.

Kaikki sivustolla E-Fast Service ® ilmoitetut tiedot ovat vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi sivuston E-Fast Service ® tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niihin saatetaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa. Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusimmilla, viruksia sisältämättömillä laitteilla ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella. Sivustoa E-Fast Service ® isännöi palveluntarjoaja Euroopan unionin alueella yleisten tietosuoja-asetusten (RGPD: nro 2016-679) määräysten mukaisesti.

Tavoitteena on tarjota palvelu, joka varmistaa parhaan saavutettavuuden. Isäntä varmistaa palvelunsa jatkuvuuden 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Se varaa kuitenkin oikeuden keskeyttää isännöintipalvelun mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, erityisesti huoltoa, infrastruktuurinsa parantamista, infrastruktuurien toimintahäiriöitä tai jos Palvelut ja Palvelut synnyttävät epänormaalia liikennettä.

E-Fast Service ® ja isäntä eivät ole vastuussa Internet-verkon, puhelinlinjojen tai tietokone- ja puhelinlaitteiden toimintahäiriöistä, jotka liittyvät erityisesti verkon ruuhkautumiseen, joka estää pääsyn palvelimelle.

5. Immateriaaliomaisuus ja väärennökset.

E-Fast Service ® on immateriaalioikeuksien omistaja ja omistaa käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoihin, videoihin, kuvakkeisiin ja ääniin. Kaikkien sivuston elementtien tai osien kopioiminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen, mukauttaminen käytetyistä keinoista tai prosessista riippumatta on kiellettyä, paitsi jos E-Fast Service ® on etukäteen saatu kirjallinen lupa.

Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi, ja siitä asetetaan syytteeseen immateriaalioikeuslain artiklojen L.335-2 ja sitä seuraavien määräysten mukaisesti.

6. Vastuun rajoitus.

E-Fast Service ® toimii sivuston julkaisijana. E-Fast Service ® on vastuussa julkaisemansa Sisällön laadusta ja todenperäisyydestä.

E-Fast Service ® ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille, kun hän käyttää verkkosivustoa E-Fast Service ®, ja jotka johtuvat joko sellaisen laitteen käytöstä, joka ei täytä kohdassa 4 ilmoitettuja vaatimuksia tai virheen tai yhteensopimattomuuden esiintyminen.

E-Fast Service ® ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden menetyksestä tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat sivuston e-fastservice.com käytöstä. Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia tiloja (mahdollisuutta esittää kysymyksiä yhteystilassa). e-fastservice.com pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaiken tähän tilaan lähetetyn sisällön, joka rikkoisi Euroopan unionin sovellettavaa lainsäädäntöä, erityisesti tietosuojaa koskevia säännöksiä. Tarvittaessa e-fastservice.com varaa myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti rasistisen, loukkaavan, herjaavan tai pornografisen viestin tapauksessa käytetystä välineestä riippumatta. (teksti,

7. Henkilötietojen hallinta.

Asiakkaalle tiedotetaan markkinointiviestintää koskevista säännöksistä, 21.6.2014 annetusta digitaalitalouden luottamuksesta annetusta laista, 6.8.2004 annetusta tietosuojalaista sekä yleisistä tietosuojasäännöistä (RGPD: No. 2016-679).

7.1 Henkilötietojen keräämisestä vastaavat henkilöt

Käyttäjän henkilökohtaisen tilin luomisen ja sivustolla liikkumisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on: E-Fast Service ®.

Vastaavana keräämiensä tietojen käsittelystä e-fastservice.com sitoutuu noudattamaan voimassa olevia säännöksiä. Asiakkaan tehtävänä on erityisesti määrittää tietojenkäsittelynsä tarkoitukset, antaa mahdollisille asiakkailleen heidän suostumuksensa keräämisestä lähtien täydelliset tiedot henkilötietojensa käsittelystä ja ylläpitää johdonmukaista hoitorekisteriä. todellisuuden kanssa. Aina kun e-fastservice.com käsittelee henkilötietoja, e-fastservice.com ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen henkilötietojen oikeellisuuden ja merkityksen suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten e-fastservice.com niitä käsittelee.

7.2 Kerättyjen tietojen tarkoitus

e-fastservice.com voi käsitellä kaikkia tietoja tai osan niistä:

 • sallimaan Sivustolla navigointi sekä käyttäjän tilaamien palvelujen hallinta ja jäljitettävyys: Sivuston yhteys- ja käyttötiedot, laskutus, tilaushistoria jne.
 • estää ja torjua tietokonepetoksia (roskapostitus, hakkerointi jne.): selailuun käytettävät tietokonelaitteet, IP-osoite, salasana (hashed)
 • sivustolla navigoinnin parantamiseksi: yhteys- ja käyttötiedot
 • valinnaisten tyytyväisyyskyselyjen tekeminen osoitteessa e-fastservice.com: sähköpostiosoite
 • viestintäkampanjoiden toteuttamiseen (sms, sähköposti): puhelinnumero, sähköpostiosoite

e-fastservice.com ei markkinoi henkilötietojasi, joten niitä käytetään vain pakosta tai tilastollisiin ja analyysitarkoituksiin.

7.3 Oikeus tutustua, oikaista ja vastustaa

Nykyisten eurooppalaisten säädösten mukaisesti sivuston e-fastservice.com käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

 • käyttöoikeus (GDPR artikla 15) ja oikaisu (GDPR 16 artikla), päivittäminen, käyttäjätietojen täydellisyys oikeus estää tai poistaa henkilökohtaisia ​​käyttäjätietoja (GDPR artikla 17), kun ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai moniselitteisiä , vanhentunut tai jonka kerääminen, käyttö, viestintä tai säilyttäminen on kielletty
 • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (GDPR artikla 13-2c)
 • oikeus rajoittaa käyttäjätietojen käsittelyä (GDPR artikla 18)
 • oikeus vastustaa Käyttäjätietojen käsittelyä (GDPR artikla 21)
 • oikeus käyttäjien antamien tietojen siirrettävyyteen, kun näitä tietoja käsitellään automatisoidusti heidän suostumuksensa tai sopimuksen perusteella (GDPR artikla 20)
 • oikeus määrittää Käyttäjien tietojen kohtalo heidän kuolemansa jälkeen ja valita, kenelle e-fastservice.com on välitettävä (tai ei) tietonsa kolmannelle osapuolelle, jonka he ovat aiemmin nimenneet.

Heti kun e-fastservice.com saa tietää Käyttäjän kuolemasta ja jos hän ei ole antanut ohjeita, e-fastservice.com sitoutuu tuhoamaan hänen tietonsa, ellei niiden säilyttäminen ole tarpeellista todistustarkoituksiin tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Jos käyttäjä haluaa tietää, kuinka e-fastservice.com käyttää henkilötietojaan, pyytää oikaisua tai vastustaa niiden käsittelyä, hän voi ottaa yhteyttä e-fastservice.com kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom.

Käyttäjän on tässä tapauksessa ilmoitettava henkilötiedot, jotka hän haluaa e-fastservice.com korjata, päivittää tai poistaa, tunnistautumalla tarkasti henkilöllisyystodistuksen kopiolla (korttihenkilöllisyys tai passi).

Henkilötietojen poistopyyntöihin sovelletaan e-fastservice.com laissa asetettuja velvoitteita, erityisesti asiakirjojen säilyttämisen tai arkistoinnin osalta.

7.4 Henkilötietojen salassapito

e-fastservice.com ei saa käsitellä, isännöidä tai siirtää asiakkaistaan ​​kerättyjä tietoja Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevaan tai Euroopan komission "sopimattomaksi" toteamaan maahan ilmoittamatta asiasta etukäteen asiakkaalle. e-fastservice.com voi kuitenkin vapaasti valita tekniset ja kaupalliset alihankkijansa sillä ehdolla, että he antavat riittävät takeet yleisten tietosuoja-asetusten (RGPD: nro 2016-679) vaatimusten suhteen.

e-fastservice.com sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimiin tietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja erityisesti sen, ettei niitä välitetä luvattomille henkilöille. Jos Asiakkaan Tietojen eheyteen tai luottamuksellisuuteen vaikuttava tapaus kuitenkin saatetaan e-fastservice.com tietoon, viimeksi mainitun on ilmoitettava asiasta Asiakkaalle mahdollisimman pian ja ilmoitettava hänelle tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi e-fastservice.com ei kerää "arkaluonteisia tietoja".

Sivuston e-fastservice.com tytäryhtiöt ja alihankkijat (palveluntarjoajat) voivat käsitellä käyttäjän henkilötietoja yksinomaan tämän käytännön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omien määritteidensä rajoissa ja yllä mainittuja tarkoituksia varten tärkeimmät ihmiset, joilla on todennäköisesti pääsy sivuston e-fastservice.com käyttäjien tietoihin, ovat pääasiassa asiakaspalvelumme.

8. Tapahtumailmoitus

Yrittäisit kuinka kovasti tahansa, mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen tallennustapa ei ole täysin turvallinen. Emme siis voi taata täydellistä turvallisuutta. Jos saamme tietoomme tietoturvaloukkauksen, ilmoitamme asiasta käyttäjille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin. Häiriöilmoitusmenettelymme ottavat huomioon lakisääteiset velvoitteemme kansallisella tai Euroopan tasolla. Olemme sitoutuneet tiedottamaan asiakkaillemme täysin kaikista heidän tilinsä turvallisuuteen liittyvistä seikoista ja antamaan heille kaikki tiedot, joita he tarvitsevat, jotta he voivat täyttää omat lakisääteiset raportointivelvoitteensa.

Sivuston käyttäjän e-fastservice.com henkilökohtaisia ​​tietoja ei julkaista ilman käyttäjän tietämystä, eikä niitä vaihdeta, siirretä, luovutetaan tai myydään millään tavalla kolmansille osapuolille. Ainoastaan ​​hypoteesi sivuston e-fastservice.com lunastamisesta ja sen oikeuksista mahdollistaisi mainittujen tietojen välittämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan ​​sitoisi sama velvollisuus tallentaa ja muokata tietoja verkkosivuston käyttäjää kohtaan e-fastservice.com.

Turvallisuus

Henkilötietojen ja henkilökohtaisten terveystietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi e-fastservice.com käyttää verkkoja, jotka on suojattu vakiolaitteilla, kuten palomuureilla, pseudonyymisillä, salauksilla ja salasanoilla.

Käsitellessä henkilötietoja e-fastservice.com toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen niitä katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

9. Hypertekstilinkit "evästeisiin" ja Internet-tageihin ("tunnisteisiin")

Sivusto e-fastservice.com sisältää tietyn määrän hypertekstilinkkejä muille sivustoille, jotka on määritetty osoitteen e-fastservice.com luvalla. Sillä e-fastservice.com ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkistaa näin vierailtujen sivustojen sisältöä, joten se ei ole vastuussa tästä.

Ellet päätä poistaa evästeitä käytöstä, hyväksyt, että sivusto voi käyttää niitä. Voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa ja maksutta käyttämällä sinulle tarjottuja ja alla mainittuja deaktivointimahdollisuuksia tietäen, että tämä voi heikentää tai estää pääsyn kaikkiin tai osiin sivuston tarjoamiin palveluihin.

9.1. Evästeiden käyttö

"Eväste" on pieni tietotiedosto, joka lähetetään Käyttäjän selaimeen ja tallennetaan Käyttäjän päätelaitteisiin (esim. tietokoneeseen, älypuhelimeen) (jäljempänä "evästeet"). Tämä tiedosto sisältää tietoja, kuten Käyttäjän verkkotunnuksen, Käyttäjän Internet-palveluntarjoajan, Käyttäjän käyttöjärjestelmän sekä käyttöpäivämäärän ja -ajan. Evästeet eivät millään tavalla vaaranna käyttäjän päätettä.

e-fastservice.com käsittelee todennäköisesti käyttäjän tietoja, jotka koskevat hänen vierailuaan Sivustossa, kuten tarkasteltuja sivuja ja suoritettuja hakuja. Näiden tietojen avulla e-fastservice.com voi parantaa sivuston sisältöä, käyttäjän navigointia.

Evästeet, jotka helpottavat navigointia ja/tai Sivuston tarjoamien palvelujen tarjoamista, Käyttäjä voi määrittää selaimensa sallimaan hänen päättää, haluaako hän hyväksyä ne niin, että evästeet tallennetaan päätteeseen tai päinvastoin. , ne hylätään joko järjestelmällisesti tai liikkeeseenlaskijansa mukaan. Käyttäjä voi myös konfiguroida selainohjelmistonsa niin, että hänelle tarjotaan ajoittain evästeiden hyväksymistä tai kieltäytymistä, ennen kuin eväste todennäköisesti tallentuu hänen päätelaitteeseensa. e-fastservice.com ilmoittaa käyttäjälle, että tässä tapauksessa kaikki hänen navigointiohjelmistonsa toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Jos käyttäjä kieltäytyy rekisteröimästä evästeitä päätelaitteeseensa tai selaimeensa tai jos käyttäjä poistaa siellä rekisteröidyt evästeet, käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen navigointiaan ja kokemustaan ​​Sivustolla voidaan rajoittaa. Näin voi olla myös silloin, kun e-fastservice.com tai jokin sen palveluntarjoajista ei voi teknisen yhteensopivuuden vuoksi tunnistaa päätelaitteen käyttämän selaimen tyyppiä, kieli- ja näyttöasetuksia tai maata, josta pääte näyttää olevan yhteydessä Internetissä.

Soveltuvin osin e-fastservice.com kieltäytyy kaikesta vastuusta seurauksista, jotka liittyvät Sivuston heikentyneeseen toimintaan ja e-fastservice.com mahdollisesti tarjoamiin palveluihin, jotka johtuvat (i) siitä, että käyttäjä on kieltäytynyt evästeistä (ii) e-fastservice.com on mahdotonta tallentaa tai tarkastella toimintansa edellyttämiä evästeitä käyttäjän valinnan vuoksi. Evästeiden ja käyttäjien valintojen hallinnassa kunkin selaimen asetukset ovat erilaiset. Se on kuvattu selaimen ohjevalikossa, josta voit tietää, kuinka käyttäjä voi muokata evästeitä koskevia toiveitaan.

Käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan ilmaista ja muokata evästeitä koskevia toiveitaan. e-fastservice.com voi myös käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita auttaakseen keräämään ja käsittelemään tässä osiossa kuvattuja tietoja.

Lopuksi napsauttamalla sosiaalisten verkostojen Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus kuvakkeita, jotka näkyvät sivustossa e-fastservice.com tai sen mobiilisovelluksessa ja jos käyttäjä on hyväksynyt evästeiden talletuksen jatkamalla selaamista Verkkosivustolla tai e-fastservice.com mobiilisovelluksessa Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus voivat myös asettaa evästeitä laitteillesi (tietokone, tabletti, matkapuhelin).

Tämän tyyppisiä evästeitä sijoitetaan päätelaitteillesi vain, jos hyväksyt ne jatkamalla verkkosivuston tai e-fastservice.com mobiilisovelluksen selaamista. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa e-fastservice.com tämäntyyppisen evästeen tallentamiseen.

Osio 9.2. INTERNET-TAGIT

e-fastservice.com voi ajoittain käyttää jäljitteitä ja ottaa ne käyttöön verkkoanalytiikkakumppanin kautta, joka saattaa sijaita (ja siksi tallentaa asiaan liittyviä tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP-osoite) vieraassa maassa.

Nämä tunnisteet sijoitetaan sekä online-mainoksiin, jotka antavat Internetin käyttäjille pääsyn sivustoon, että sivuston eri sivuille.

Tämän tekniikan avulla e-fastservice.com voi arvioida vierailijoiden vastauksia sivustoon ja sen toimien tehokkuutta (esimerkiksi sivun avauskertojen lukumäärää ja tarkasteltujen tietojen määrää) sekä tämän sivuston käyttöä käyttäjä.

Ulkoinen palveluntarjoaja voi kerätä tietoja Sivuston ja muiden Internet-sivustojen vierailijoista näiden tunnisteiden avulla, koota raportteja Sivuston toiminnasta e-fastservice.com huomioivaksi ja tarjota muita sen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita.

10. Sovellettava laki ja toimivallan myöntäminen.

Kaikki kiistat, jotka liittyvät sivuston e-fastservice.com käyttöön, ovat rikoslain alaisia. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki ei salli sitä, yksinomainen toimivalta on toimivaltaisilla tuomioistuimilla.

Käytämme antamiasi tietoja hallinto- ja hallintotarkoituksiin sekä pitääksemme sinut ajan tasalla postitse, puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviestillä muista tuotteistamme ja palveluistamme.

Voit hallita asetuksiasi ennakoivasti tai kieltäytyä kommunikoimasta kanssamme milloin tahansa. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin tietoihisi tai pyytää niiden poistamista. Lisätietoja on tietosuojakäytännössä seuraavassa osoitteessa : Tietosuojakäytäntö.

Kumppanuus ja sidos

Teemme E-Fast Service ® yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa pankeista, rahansiirtoagenteista, televiestintäyrityksistä ja mobiilirahan tarjoajista yrityksiin, jotka haluavat löytää paremman tavan maksaa tavarantoimittajilleen liikkeellä ollessaan. 'ulkomaalainen.