41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom

Откриване на сметка

Присъединете се към E-Fast Service ®, като отворите банковата си сметка онлайн или в някой от нашите клонове. Управлявайте финансовото си състояние и дейностите си, като се възползвате от съветите на нашите експерти.

Моля, попълнете полетата по-долу

Дефиниции

Клиент: всяко професионално или физическо лице, дееспособно по смисъла на следните членове на Гражданския кодекс, или юридическо лице, което посещава Сайта при спазване на тези общи условия.
Предимства и услуги: e-fastservice.com предоставя на клиентите:

Съдържание: Всички съставни елементи на информацията, присъстваща на Сайта, по-специално текстове – изображения – видеоклипове.

Информация за клиента: Наричана по-долу „Информация“, която съответства на всички лични данни, които вероятно ще бъдат съхранявани от E-Fast Service ® за управление на вашия акаунт, управление на клиента и за аналитични и статистически цели.

Потребител: Интернет потребител се свързва, използвайки горепосочения сайт.

Лична информация: „Информация, която позволява, под каквато и да е форма, пряко или косвено, идентифицирането на физическите лица, за които се отнася“.

Термините „лични данни“, „субект на данни“, „подизпълнител“ и „чувствителни данни“ имат значението, определено от Общия регламент за защита на данните (RGPD: № 2016-679)

1. Представяне на уебсайта.

Съгласно член 6 от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверие в цифровата икономика, потребителите на уебсайта e-fastservice.com са информирани за самоличността на различните заинтересовани страни в рамките на неговото прилагане и наблюдение:

Собственик: E-Fast Service ® – 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom
Мениджър на издателство: e-fast service Ltd.
Уеб администратор: e-fast service Ltd.
Длъжностно лице по защита на данните: contact@e-fastservice.com

2. Общи условия за ползване на сайта и предлаганите услуги.

Сайтът представлява интелектуално произведение, защитено от разпоредбите на Кодекса за интелектуална собственост и приложимите международни разпоредби. Клиентът не може по никакъв начин да използва повторно, прехвърля или експлоатира за своя сметка всички или част от елементите или произведенията на Сайта.

Използването на сайта E-Fast Service ® предполага пълно приемане на общите условия за използване, описани по-долу. Тези условия за използване могат да бъдат променени или допълнени по всяко време, поради което потребителите на сайта E-Fast Service ® са поканени да ги консултират редовно.

Този уебсайт обикновено е достъпен за потребителите по всяко време. Прекъсване поради техническа поддръжка обаче може да бъде решено от E-Fast Service ®, който след това ще се опита да съобщи на потребителите преди датите и часовете на интервенцията. Правните бележки могат да бъдат променени по всяко време: въпреки това те са обвързващи за потребителя, който е поканен да се позовава на тях възможно най-често, за да се запознае с тях.

3. Описание на предоставяните услуги.

Целта на уебсайта E-Fast Service ® е да предоставя информация относно всички дейности на компанията. E-Fast Service ® се стреми да предостави информация, която е възможно най-точна. Въпреки това, той не може да носи отговорност за пропуски, неточности и недостатъци в актуализацията, независимо дали от него или от партньори трети страни, които му предоставят тази информация.

Цялата информация, посочена на сайта E-Fast Service ®, е предоставена само за информация и подлежи на промяна. Освен това информацията на сайта E-Fast Service ® не е изчерпателна. Те подлежат на модификации, направени след като са пуснати онлайн.

4. Договорни ограничения върху техническите данни.

Сайтът използва технологията JavaScript. Уебсайтът не носи отговорност за материални щети, свързани с използването на сайта. Освен това, потребителят на сайта се съгласява да получи достъп до сайта с помощта на модерно оборудване, несъдържащо вируси и с актуализиран браузър от последно поколение. Сайтът E-Fast Service ® се хоства от доставчик на услуги на територията на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на Общите регламенти за защита на данните (RGPD: № 2016-679).

Целта е да се предостави услуга, която гарантира най-добрата степен на достъпност. Домакинът осигурява непрекъснатост на обслужването си 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. Въпреки това си запазва правото да прекъсне хостинг услугата за възможно най-кратък срок, по-специално за целите на поддръжка, подобряване на инфраструктурата, повреда на инфраструктурата или ако Услугите и Услугите генерират трафик, който се счита за необичаен.

E-Fast Service ® и хостът не могат да бъдат държани отговорни в случай на неизправност на интернет мрежата, телефонните линии или компютърно и телефонно оборудване, свързани по-специално със претоварване на мрежата, което предотвратява достъпа до сървъра.

5. Интелектуална собственост и фалшификати.

E-Fast Service ® е собственик на правата върху интелектуална собственост и притежава правата за използване на всички елементи, достъпни на уебсайта, по-специално текстовете, изображенията, графиките, лога, видеоклипове, икони и звуци. Всяко възпроизвеждане, представяне, модификация, публикуване, адаптиране на всички или на част от елементите на сайта, независимо от използваните средства или процес, е забранено, освен с предварителното писмено разрешение от: E-Fast Service ®.

Всяко неразрешено използване на сайта или някой от елементите, които съдържа, ще се счита за представляващо нарушение и ще бъде преследвано в съответствие с разпоредбите на членове L.335-2 и следващите от Кодекса за интелектуална собственост.

6. Ограничение на отговорността.

E-Fast Service ® действа като издател на сайта. E-Fast Service ® носи отговорност за качеството и достоверността на съдържанието, което публикува.

E-Fast Service ® не може да носи отговорност за преки и косвени щети, причинени на оборудването на потребителя при достъп до уебсайта E-Fast Service ® и произтичащи или от използването на оборудване, което не отговаря на спецификациите, посочени в точка 4, или появата на бъг или несъвместимост.

E-Fast Service ® също не може да носи отговорност за последващи вреди (като загуба на пазар или загуба на възможност), произтичащи от използването на сайта e-fastservice.com. На разположение на потребителите са интерактивни пространства (възможност за задаване на въпроси в пространството за контакти). e-fastservice.com си запазва правото да изтрие, без предварително известие, всяко съдържание, публикувано в това пространство, което би нарушило приложимото законодателство в Европейския съюз, по-специално разпоредбите, свързани със защитата на данните. Когато е приложимо, e-fastservice.com също си запазва правото да поставя под съмнение гражданската и/или наказателната отговорност на потребителя, по-специално в случай на расистко, обидно, клеветническо или порнографско съобщение, независимо от използвания носител. (текст,

7. Управление на лични данни.

Клиентът е информиран за разпоредбите относно маркетинговата комуникация, закона от 21 юни 2014 г. за доверие в цифровата икономика, Закона за защита на данните от 06 август 2004 г., както и Общите разпоредби за защита на данните (RGPD: No. 2016-679).

7.1 Лица, отговорни за събирането на лични данни

За личните данни, събрани като част от създаването на личния акаунт на потребителя и навигацията му в Сайта, лицето, отговорно за обработката на лични данни, е: E-Fast Service ®.

Като отговорен за обработката на данните, които събира, e-fastservice.com се задължава да спазва рамката на действащите законови разпоредби. По-специално, от Клиента зависи да установи целите на своята обработка на данните, да предостави на своите перспективи и клиенти, от събирането на техните съгласия, пълна информация относно обработката на личните им данни и да поддържа регистър на третиранията, които са последователни с реалността. Всеки път, когато e-fastservice.com обработва лични данни, e-fastservice.com предприема всички разумни стъпки, за да гарантира точността и уместността на личните данни по отношение на целите, за които e-fastservice.com ги обработва.

7.2 Цел на събраните данни

e-fastservice.com може да обработва всички или част от данните:

 • за да позволи навигация в Сайта и управлението и проследимостта на услугите, поръчани от потребителя: данни за връзка и използване за Сайта, фактуриране, история на поръчките и др.
 • за предотвратяване и борба срещу компютърни измами (спам, хакване и др.): компютърно оборудване, използвано за сърфиране, IP адрес, парола (хеширана)
 • за подобряване на навигацията в сайта: данни за връзка и използване
 • за провеждане на незадължителни проучвания за удовлетвореност на e-fastservice.com: имейл адрес
 • за провеждане на комуникационни кампании (sms, имейл): телефонен номер, имейл адрес

e-fastservice.com не предлага на пазара личните ви данни, които следователно се използват само при необходимост или за статистически и анализиращи цели.

7.3 Право на достъп, поправка и опозиция

Съгласно настоящите европейски разпоредби, Потребителите на e-fastservice.com имат следните права:

 • право на достъп (член 15 GDPR) и коригиране (член 16 GDPR), актуализиране, пълнота на потребителските данни Право на блокиране или изтриване на лични данни на потребителя (член 17 от GDPR), когато те са неточни, непълни, двусмислени , остарял или чието събиране, използване, комуникация или съхранение е забранено
 • право на оттегляне на съгласието по всяко време (член 13-2c GDPR)
 • право на ограничаване на обработката на потребителски данни (член 18 GDPR)
 • право да се противопоставяте на обработката на потребителски данни (член 21 GDPR)
 • право на преносимост на данните, предоставени от Потребителите, когато тези данни подлежат на автоматизирана обработка въз основа на тяхното съгласие или на договор (член 20 GDPR)
 • право да дефинирате съдбата на данните на потребителите след смъртта им и да избирате на кого e-fastservice.com ще трябва да съобщи (или не) своите данни на трета страна, която те ще са посочили преди това

Веднага след като e-fastservice.com разбере за смъртта на Потребител и при липса на инструкции от него, e-fastservice.com се задължава да унищожи данните му, освен ако тяхното запазване се окаже необходимо за доказателствени цели или за изпълнение на законово задължение.

Ако Потребителят иска да знае как e-fastservice.com използва личните си данни, да поиска да ги коригира или да се противопостави на тяхното обработване, Потребителят може да се свърже с e-fastservice.com писмено на следния адрес: 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom.

В този случай Потребителят трябва да посочи Личните данни, които би искал e-fastservice.com да коригира, актуализира или изтрие, като се идентифицира точно с копие на документ за самоличност (самоличност на карта или паспорт).

Исканията за изтриване на лични данни ще бъдат предмет на задълженията, наложени на e-fastservice.com от закона, по-специално по отношение на съхраняването или архивирането на документи.

7.4 Неразкриване на лични данни

e-fastservice.com е забранено да обработва, хоства или прехвърля информацията, събрана от своите клиенти, в държава, намираща се извън Европейския съюз или призната за „неподходяща“ от Европейската комисия, без предварително да информира клиента. Въпреки това e-fastservice.com остава свободен да избира своите технически и търговски подизпълнители при условие, че представят достатъчно гаранции по отношение на изискванията на Общите правила за защита на данните (RGPD: № 2016-679).

e-fastservice.com се задължава да вземе всички необходими предпазни мерки за запазване на сигурността на Информацията и по-специално тя да не се съобщава на неупълномощени лица. Въпреки това, ако на вниманието на e-fastservice.com се доведе инцидент, засягащ целостта или поверителността на Информацията на Клиента, последният трябва да информира Клиента възможно най-скоро и да го информира за предприетите коригиращи мерки. Освен това e-fastservice.com не събира никакви „чувствителни данни“.

Личните данни на потребителя могат да бъдат обработвани от дъщерни дружества на e-fastservice.com и подизпълнители (доставчици на услуги), изключително с цел постигане на целите на тази политика.

В рамките на съответните им приписвания и за целите, споменати по-горе, основните хора, които вероятно ще имат достъп до данните на Потребителите на e-fastservice.com, са основно нашите агенти за обслужване на клиенти.

8. Уведомление за инцидент

Колкото и да се стараете, нито един метод за предаване през интернет, нито метод за електронно съхранение не е напълно сигурен. Следователно не можем да гарантираме абсолютна сигурност. Ако разберем за пробив в сигурността, ще уведомим засегнатите потребители, за да могат да предприемат съответните действия. Нашите процедури за уведомяване за инциденти вземат предвид нашите законови задължения, независимо дали на национално или европейско ниво. Ние се ангажираме да информираме напълно нашите клиенти за всички въпроси, свързани със сигурността на техния акаунт, и да им предоставим цялата необходима информация, за да им помогнем да изпълнят собствените си задължения за регулаторно отчитане.

Никоя лична информация на потребителя на сайта e-fastservice.com не се публикува без знанието на потребителя, обменя се, прехвърля, предоставя или продава на какъвто и да е носител на трети страни. Само хипотезата за обратно изкупуване на e-fastservice.com и неговите права биха позволили предаването на споменатата информация на бъдещия купувач, който от своя страна би бил обвързан от същото задължение да съхранява и променя данни спрямо потребителя на уебсайта e-fastservice.com.

Сигурност

За да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и личните здравни данни, e-fastservice.com използва мрежи, защитени от стандартни устройства като защитни стени, псевдонимизация, криптиране и пароли.

Когато обработва лични данни, e-fastservice.com предприема всички разумни мерки, за да ги защити от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

9. Хипертекстови връзки „бисквитки“ и интернет тагове („тагове“)

Сайтът e-fastservice.com съдържа определен брой хипертекстови връзки към други сайтове, създадени с разрешение на e-fastservice.com. Въпреки това e-fastservice.com няма възможност да провери съдържанието на така посетените сайтове и следователно не поема отговорност за този факт.

Освен ако не решите да деактивирате бисквитките, вие се съгласявате, че сайтът може да ги използва. Можете да деактивирате тези бисквитки по всяко време и безплатно, като използвате възможностите за деактивиране, които са ви предложени и изтеглени по-долу, като знаете, че това може да намали или предотврати достъпа до всички или част от Услугите, предлагани от сайта.

9.1. Използване на БИСКВИТКИ

Бисквитката е малък информационен файл, изпратен до браузъра на потребителя и съхраняван на терминала на потребителя (напр. компютър, смартфон) (наричани по-долу „Бисквитки“). Този файл включва информация като име на домейн на потребителя, доставчик на интернет достъп на потребителя, операционна система на потребителя, както и дата и час на достъп. Бисквитките по никакъв начин не рискуват да повредят терминала на потребителя.

e-fastservice.com е вероятно да обработи информацията на Потребителя относно посещението му на Сайта, като например консултираните страници, извършените търсения. Тази информация позволява e-fastservice.com да подобри съдържанието на Сайта, навигацията на Потребителя.

Бисквитки, улесняващи навигацията и/или предоставянето на услуги, предлагани от Сайта, Потребителят може да конфигурира своя браузър, за да му позволи да реши дали желае да ги приеме или не, така че бисквитките да се записват в терминала или, напротив , те се отхвърлят систематично или според техния издател. Потребителят може също така да конфигурира своя софтуер на браузъра, така че приемането или отказът на бисквитки да му се предлага от време на време, преди една бисквитка да е вероятно да бъде запазена в неговия терминал. e-fastservice.com информира Потребителя, че в този случай функционалностите на неговия навигационен софтуер може да не са всички налични.

Ако Потребителят откаже регистрацията на бисквитки в своя терминал или своя браузър, или ако Потребителят изтрие тези, които са регистрирани там, Потребителят е информиран, че неговата навигация и опитът му в Сайта може да бъдат ограничени. Това може да бъде също така, когато e-fastservice.com или някой от неговите доставчици на услуги не може да разпознае, за целите на техническата съвместимост, типа браузър, използван от терминала, езика и настройките на дисплея или държавата, от която терминалът изглежда е свързан към Интернет.

Когато е приложимо, e-fastservice.com отхвърля всякаква отговорност за последствията, свързани с влошеното функциониране на Сайта и услугите, евентуално предлагани от e-fastservice.com, произтичащи (i) от отказа на бисквитки от Потребителя (ii) от невъзможност за e-fastservice.com да запази или консултира бисквитките, необходими за тяхното функциониране, поради избор на Потребителя. За управлението на бисквитките и потребителския избор, конфигурацията на всеки браузър е различна. Описано е в помощното меню на браузъра, което ще ви позволи да разберете как Потребителят може да промени желанията си по отношение на бисквитките.

По всяко време Потребителят може да избере да изрази и промени своите желания по отношение на бисквитките. e-fastservice.com може също да използва услугите на външни доставчици на услуги, за да му помогне да събира и обработва информацията, описана в този раздел.

Накрая, като щракнете върху иконите, посветени на социалните мрежи Twitter, Facebook, Linkedin и Google Plus, които се появяват на Сайта на e-fastservice.com или в неговото мобилно приложение и ако Потребителят е приел депозита на бисквитки, като продължи да разглежда на уебсайта или мобилното приложение на e-fastservice.com, Twitter, Facebook, Linkedin и Google Plus може също да поставят бисквитки на вашите устройства (компютър, таблет, мобилен телефон).

Тези видове бисквитки се поставят на вашите терминали само ако сте съгласни с тях, като продължите да сърфирате в уебсайта или мобилното приложение на e-fastservice.com. Въпреки това, Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за e-fastservice.com депозиране на този тип бисквитки.

Раздел 9.2. ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ

e-fastservice.com може понякога да използва уеб маяци и да ги внедрява чрез партньор за уеб анализ, който може да се намира (и следователно да съхранява свързана информация, включително IP адреса на потребителя) в чужда държава.

Тези тагове се поставят както в онлайн реклами, позволяващи на интернет потребителите да имат достъп до сайта, така и на различните страници на сайта.

Тази технология позволява e-fastservice.com да оценява отговорите на посетителите на Сайта и ефективността на неговите действия (например броя на отварянето на страница и консултираната информация), както и използването на този Сайт от потребителя.

Външният доставчик на услуги може да събира информация за посетителите на сайта и други интернет сайтове, използващи тези тагове, да съставя отчети за дейността на сайта за вниманието на e-fastservice.com и да предоставя други услуги, свързани с използването на него и интернет.

10. Приложимо право и приписване на юрисдикция.

Всеки спор във връзка с използването на сайта e-fastservice.com е предмет на наказателното право. Освен в случаите, когато законът не го позволява, изключителната юрисдикция е предоставена на компетентните съдилища.

Ние използваме предоставената от вас информация за цели на управление и администрация, както и за да ви информираме по поща, телефон, имейл и SMS за други продукти и услуги от нас.

Можете да управлявате проактивно своите предпочитания или да се откажете от комуникацията с нас по всяко време. Имате право на достъп до вашите данни, съхранявани от нас, или да поискате тяхното изтриване. За повече подробности, моля, консултирайте се с политиката за поверителност на следния адрес : Политика за поверителност.

Партньорство и принадлежност

В E-Fast Service ® работим с широк спектър от партньори, от банки, агенти за парични преводи, телекомуникационни компании и доставчици на мобилни пари, до фирми, които искат да намерят по-добър начин да плащат на своите доставчици в движение. 'чужденец.