41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom

Άνοιγμα λογαριασμού

Εγγραφείτε E-Fast Service ® ανοίγοντας τον τραπεζικό σας λογαριασμό στο διαδίκτυο ή σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Διαχειριστείτε την οικονομική σας κατάσταση και τις δραστηριότητές σας αξιοποιώντας τις συμβουλές των ειδικών μας.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Ορισμοί

Πελάτης: κάθε επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο ικανό κατά την έννοια των ακόλουθων άρθρων του Αστικού Κώδικα ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο υπό τους παρόντες γενικούς όρους.
Πλεονεκτήματα και υπηρεσίες: e-fastservice.com παρέχει στους πελάτες:

Περιεχόμενο: Όλα τα συστατικά στοιχεία των πληροφοριών που υπάρχουν στον Ιστότοπο, ιδίως κείμενα – εικόνες – βίντεο.

Στοιχεία πελάτη: Στο εξής θα αναφέρονται ως "Πληροφορίες" που αντιστοιχούν σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κατέχει ο E-Fast Service ® για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τη διαχείριση του πελάτη και για αναλυτικές και στατιστικούς σκοπούς.

Χρήστης: Σύνδεση χρήστη του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω ιστότοπο.

Προσωπικά στοιχεία: "Πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει".

Οι όροι "προσωπικά δεδομένα", "υποκείμενο δεδομένων", "υπεργολάβος" και "ευαίσθητα δεδομένα" έχουν την έννοια που ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (RGPD: n° 2016-679)

1. Παρουσίαση της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του ιστότοπου e-fastservice.com ενημερώνονται για την ταυτότητα των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του.

Ιδιοκτήτης: E-Fast Service ® – 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom
Διαχειριστής εκδόσεων: e-fast service Ltd.
Webmaster: e-fast service Ltd.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: contact@e-fastservice.com

2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο ιστότοπος αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς. Ο Πελάτης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταφέρει ή να εκμεταλλευτεί για δικό του λογαριασμό όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων του Ιστότοπου.

Η χρήση του ιστότοπου E-Fast Service ® συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, επομένως οι χρήστες του ιστότοπου E-Fast Service ® καλούνται να τους συμβουλεύονται σε τακτική βάση.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μια διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης μπορεί να αποφασιστεί από τον E-Fast Service ®, ο οποίος στη συνέχεια θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης. Οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ωστόσο είναι δεσμευτικές για τον χρήστη που καλείται να αναφέρεται σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα προκειμένου να εξοικειωθεί μαζί τους.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο σκοπός του ιστότοπου E-Fast Service ® είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. E-Fast Service ® προσπαθεί να παρέχει πληροφορίες που είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από μόνη της είτε από τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο E-Fast Service ® παρέχονται μόνο για ενημέρωση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο E-Fast Service ® δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί στα τεχνικά δεδομένα.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, που δεν περιέχει ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς. Ο ιστότοπος E-Fast Service ® φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Προστασίας Δεδομένων (RGPD: n° 2016-679).

Ο στόχος είναι να παρέχουμε μια υπηρεσία που διασφαλίζει το καλύτερο ποσοστό προσβασιμότητας. Ο οικοδεσπότης εξασφαλίζει τη συνέχεια της υπηρεσίας του 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του χρόνου. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για τη συντομότερη δυνατή διάρκεια, ιδίως για λόγους συντήρησης, βελτίωσης των υποδομών της, βλάβης των υποδομών της ή εάν οι Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες δημιουργούν κίνηση που θεωρείται μη φυσιολογική.

Το

E-Fast Service ® και ο κεντρικός υπολογιστής δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού υπολογιστή και τηλεφωνίας που συνδέεται ιδίως με τη συμφόρηση δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία και Απομιμήσεις.

E-Fast Service ® είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης για όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως τα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα εικονίδια και τους ήχους. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται, εκτός από την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του: E-Fast Service ®.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρηθεί ότι συνιστά παράβαση και θα διωχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμός ευθύνης.

Ο

E-Fast Service ® ενεργεί ως εκδότης του ιστότοπου. E-Fast Service ® είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την ακρίβεια του Περιεχομένου που δημοσιεύει.

E-Fast Service ® δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για άμεσες και έμμεσες ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του χρήστη, κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο E-Fast Service ® και προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε την εμφάνιση ενός σφάλματος ή μιας ασυμβατότητας.

Το

E-Fast Service ® δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνος για επακόλουθες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου e-fastservice.com. Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο χώρο επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι στους χρήστες. e-fastservice.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται σε αυτόν τον χώρο που θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Όπου ισχύει, ο e-fastservice.com διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται. (κείμενο,

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς που αφορούν την επικοινωνία μάρκετινγκ, τον νόμο της 21ης Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία, τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Αυγούστου 2004 καθώς και τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (RGPD : Αρ. 2016-679).

7.1 Πρόσωπα υπεύθυνα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη και της πλοήγησής του στον Ιστότοπο, το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι: E-Fast Service ®.

Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, η e-fastservice.com δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων. Ειδικότερα, εναπόκειται στον Πελάτη να καθορίσει τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων του, να παρέχει στους υποψήφιους πελάτες του και στους πελάτες του, από τη συλλογή των συγκατάθεσών τους, πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να τηρεί συνεπές μητρώο θεραπειών με την πραγματικότητα. Κάθε φορά που η e-fastservice.com επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, η e-fastservice.com λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ακρίβεια και τη συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους η e-fastservice.com τα επεξεργάζεται.

7.2 Σκοπός των δεδομένων που συλλέχθηκαν

Το

e-fastservice.com μπορεί να επεξεργάζεται όλα ή μέρος των δεδομένων:

 • για να επιτρέπεται η πλοήγηση στον Ιστότοπο και η διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο χρήστης: σύνδεση και χρήση δεδομένων για τον ιστότοπο, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ.
 • για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spamming, hacking κ.λπ.): εξοπλισμός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (hashed)
 • για βελτίωση της πλοήγησης στον ιστότοπο: σύνδεση και δεδομένα χρήσης
 • για τη διεξαγωγή προαιρετικών ερευνών ικανοποίησης στη διεύθυνση e-fastservice.com: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • για την πραγματοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email
Το

e-fastservice.com δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επομένως χρησιμοποιούνται μόνο λόγω ανάγκης ή για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

7.3 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες του e-fastservice.com έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR) και διόρθωση (άρθρο 16 GDPR), ενημέρωση, πληρότητα των δεδομένων χρήστη δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων χρήστη (άρθρο 17 του GDPR), όταν είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα , ξεπερασμένο ή των οποίων η συλλογή, χρήση, επικοινωνία ή αποθήκευση απαγορεύεται
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ GDPR)
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων χρήστη (άρθρο 18 GDPR)
 • δικαίωμα αντίθεσης στην επεξεργασία δεδομένων χρήστη (άρθρο 21 GDPR)
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει οι χρήστες, όταν αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής τους ή βάσει σύμβασης (άρθρο 20 GDPR)
 • δικαίωμα ορισμού της τύχης των δεδομένων των Χρηστών μετά το θάνατό τους και επιλογής σε ποιον e-fastservice.com θα πρέπει να κοινοποιούν (ή όχι) τα δεδομένα τους σε τρίτο μέρος που θα έχουν προηγουμένως ορίσει

Μόλις ο e-fastservice.com αντιληφθεί τον θάνατο ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών από αυτόν, ο e-fastservice.com αναλαμβάνει να καταστρέψει τα δεδομένα του, εκτός εάν η διατήρησή τους αποδειχθεί απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς ή για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να μάθει πώς e-fastservice.com χρησιμοποιεί τα Προσωπικά του Δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωσή τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς με το e-fastservice.com στην ακόλουθη διεύθυνση: 41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να υποδείξει τα Προσωπικά Δεδομένα που θα ήθελε e-fastservice.com να διορθώσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει, προσδιορίζοντας επακριβώς τον εαυτό του με αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (ταυτότητα κάρτας ή διαβατήριο).

Τα αιτήματα για διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο e-fastservice.com από το νόμο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αρχειοθέτηση εγγράφων.

7.4 Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το

e-fastservice.com απαγορεύεται να επεξεργάζεται, να φιλοξενεί ή να μεταφέρει τις Πληροφορίες που συλλέγονται από τους Πελάτες του σε χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρίζεται ως "ακατάλληλη" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. Ωστόσο, η e-fastservice.com παραμένει ελεύθερη να επιλέξει τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους της υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις των Γενικών Κανονισμών Προστασίας Δεδομένων (RGPD: n° 2016-679).

Το

e-fastservice.com αναλαμβάνει να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διατήρηση της ασφάλειας των Πληροφοριών και ειδικότερα ότι δεν κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, εάν ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή το απόρρητο των Πληροφοριών του Πελάτη γνωστοποιηθεί στον e-fastservice.com, ο τελευταίος πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και να τον ενημερώσει για τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. Επιπλέον e-fastservice.com δεν συλλέγει "ευαίσθητα δεδομένα".

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από θυγατρικές της e-fastservice.com και υπεργολάβους (παρόχους υπηρεσιών), αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών αυτής της πολιτικής.

Μέσα στα όρια των αντίστοιχων αποδόσεων τους και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τα κύρια άτομα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των Χρηστών του e-fastservice.com είναι κυρίως οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μας.

8. Ειδοποίηση περιστατικού

Όσο σκληρά κι αν προσπαθήσετε, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Εάν αντιληφθούμε μια παραβίαση ασφαλείας, θα ειδοποιήσουμε τους επηρεαζόμενους χρήστες, ώστε να μπορούν να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. Οι διαδικασίες ειδοποίησης συμβάντων λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις δικές τους ρυθμιστικές υποχρεώσεις αναφοράς.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου e-fastservice.com δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταφέρεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της εξαργύρωσης του e-fastservice.com και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη μετάδοση των εν λόγω πληροφοριών στον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση αποθήκευσης και τροποποίησης δεδομένων έναντι του χρήστη του ιστότοπου e-fastservice.com.

Ασφάλεια

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων Υγείας, e-fastservice.com χρησιμοποιεί δίκτυα που προστατεύονται από τυπικές συσκευές όπως τείχη προστασίας, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και κωδικούς πρόσβασης.

Κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, η e-fastservice.com λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

9. Το υπερκείμενο συνδέει «cookies» και ετικέτες διαδικτύου («ετικέτες»)

Ο ιστότοπος e-fastservice.com περιέχει έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν ρυθμιστεί με την εξουσιοδότηση του e-fastservice.com. Ωστόσο, η e-fastservice.com δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο των τοποθεσιών που επισκέφθηκες με αυτόν τον τρόπο και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό το γεγονός.

Εκτός και αν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή και δωρεάν χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και ανακαλούνται παρακάτω, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την προσβασιμότητα σε όλες ή σε μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

9.1. Χρήση COOKIES

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστής, smartphone), (εφεξής "Cookies"). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του χρήστη, τον πάροχο πρόσβασης στο Διαδίκτυο του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν κινδυνεύουν με κανέναν τρόπο να καταστρέψουν το τερματικό του Χρήστη.

Το

e-fastservice.com είναι πιθανό να επεξεργάζεται τις πληροφορίες του Χρήστη σχετικά με την επίσκεψή του στον Ιστότοπο, όπως τις σελίδες που συμβουλευτείτε, τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στο e-fastservice.com να βελτιώσει το περιεχόμενο του ιστότοπου, την πλοήγηση του Χρήστη.

Cookies που διευκολύνουν την πλοήγηση ή/και την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να του επιτρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί ή όχι να τα αποδεχτεί έτσι ώστε τα cookies να καταγράφονται στο τερματικό ή, αντίθετα , απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε σύμφωνα με τον εκδότη τους. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να διαμορφώσει το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του έτσι ώστε να του προσφέρεται κατά καιρούς η αποδοχή ή η άρνηση των Cookies, προτού είναι πιθανό να αποθηκευτεί ένα Cookie στο τερματικό του. e-fastservice.com ενημερώνει τον Χρήστη ότι, σε αυτήν την περίπτωση, οι λειτουργίες του λογισμικού πλοήγησής του ενδέχεται να μην είναι όλες διαθέσιμες.

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί την εγγραφή των Cookies στο τερματικό του ή στο πρόγραμμα περιήγησής του, ή εάν ο Χρήστης διαγράψει αυτά που είναι εγγεγραμμένα εκεί, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η πλοήγησή του και η εμπειρία του στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβαίνει όταν ο e-fastservice.com ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών του δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις οθόνης ή τη χώρα από την οποία φαίνεται να είναι συνδεδεμένο το τερματικό το Διαδίκτυο.

Όπου ισχύει, e-fastservice.com απορρίπτει κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που συνδέονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών που ενδεχομένως προσφέρονται από τον e-fastservice.com, που προκύπτουν (i) από την άρνηση των Cookies από τον χρήστη (ii) από το αδυναμία e-fastservice.com να αποθηκεύσει ή να συμβουλευτεί τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους Cookies λόγω επιλογής του Χρήστη. Για τη διαχείριση των cookies και των επιλογών του χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις επιθυμίες του όσον αφορά τα Cookies.

Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκφράσει και να τροποποιήσει τις επιθυμίες του όσον αφορά τα Cookies. e-fastservice.com μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για να τη βοηθήσει να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Τέλος, κάνοντας κλικ στα εικονίδια που είναι αφιερωμένα στα κοινωνικά δίκτυα Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus που εμφανίζονται στον ιστότοπο του e-fastservice.com ή στην εφαρμογή του για κινητά και εάν ο Χρήστης έχει αποδεχθεί την κατάθεση cookies συνεχίζοντας την περιήγησή του στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητά των e-fastservice.com, Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus ενδέχεται επίσης να τοποθετήσουν cookies στις συσκευές σας (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).

Αυτοί οι τύποι cookies τοποθετούνται στα τερματικά σας μόνο εάν συναινείτε σε αυτά, συνεχίζοντας την περιήγηση στον Ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητά του e-fastservice.com. Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί ωστόσο να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την e-fastservice.com κατάθεση αυτού του τύπου cookie.

Ενότητα 9.2. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το

e-fastservice.com μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί web beacon και να τα αναπτύσσει μέσω ενός συνεργάτη web analytics που μπορεί να βρίσκεται (και επομένως να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα.

Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο σε διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, όσο και στις διάφορες σελίδες του ιστότοπου.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο e-fastservice.com να αξιολογεί τις απαντήσεις των επισκεπτών στον Ιστότοπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του (για παράδειγμα, πόσες φορές ανοίγει μια σελίδα και συμβουλεύονται πληροφορίες), καθώς και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από ο χρήστης.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες του ιστότοπου και άλλων τοποθεσιών του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας αυτές τις ετικέτες, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για την προσοχή του e-fastservice.com και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και του Διαδικτύου.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου e-fastservice.com υπόκειται στο ποινικό δίκαιο. Εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος δεν το επιτρέπει, η αποκλειστική δικαιοδοσία έχει τα αρμόδια δικαστήρια.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για σκοπούς διαχείρισης και διαχείρισης, καθώς και για να σας ενημερώνουμε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email και SMS σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς.

Μπορείτε να διαχειριστείτε προληπτικά τις προτιμήσεις σας ή να εξαιρεθείτε από την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου στην ακόλουθη διεύθυνση : Πολιτική Απορρήτου.

Συνεργασία και συνεργασία

Στο E-Fast Service ®, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα συνεργατών, από τράπεζες, πράκτορες μεταφοράς χρημάτων, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και παρόχους χρημάτων κινητής τηλεφωνίας, έως επιχειρήσεις που θέλουν να βρουν έναν καλύτερο τρόπο να πληρώνουν τους προμηθευτές τους εν κινήσει. 'ξένος.