41 Lothbury, London EC2R 7HG, United Kingdom

img
Súkromie a bezpečnosť

Vaša bezpečnosť na prvom mieste!

Snažíme sa poskytnúť vám rýchly a pohodlný bankový zážitok, aký očakávate, a zároveň uplatňovať pokročilé bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich finančných a osobných údajov.

Chránime vás pred podvodmi a hackermi.

E-Fast Service ® venuje veľa zdrojov (peniaze, ľudí a technológie) na boj proti podvodom a na prostriedky, ktorými sa naši zákazníci môžu chrániť. Záleží nám na ľuďoch, ktorí využívajú naše služby. Tvrdo pracujú, aby si zarobili na živobytie, a preto bojujeme proti podvodom a vzdelávame ich o rôznych typoch spotrebiteľských podvodov, aby sa pred nimi mohli chrániť. Spoluprácou s médiami a spotrebiteľskými skupinami na vzdelávaní spotrebiteľov môžeme zabrániť tomu, aby boli nič netušiaci ľudia podvedení.

Súkromie a bezpečnosť

Myslíte si, že ste sa stali obeťou podvodu? Kontaktuj nás.

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou podvodu alebo podvodu, je dôležité, aby ste nám to okamžite nahlásili. Zavolajte nášmu tímu pre podvody kedykoľvek na +44 7477 171594 alebo nám pošlite e-mail na adresu: contact@e-fastservice.com.